neue filme online stream

Wikipeedia

Review of: Wikipeedia

Reviewed by:
Rating:
5
On 10.03.2020
Last modified:10.03.2020

Summary:

Ich hatte eh schon so ein Bild von der Figur Jenny ber diese anderen Schauspielerinnen. Auch Vince merkt was los ist und stellt Lilly zur Rede.

Wikipeedia

in der Wikipedia tagtäglich ihr Wissen mit allen Menschen teilen. Freies Wissen schafft Veränderung. Der Zugang zu Wissen und Bildung ist ein. Die deutschsprachige Wikipedia umfasst über 2,3 Millionen Artikel, geschrieben von ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren. Weltweit gehört Wikipedia zu den. informiert der Themenbereich über die Funktionsweise der deutschsprachigen Wikipedia und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Weiterhin werden.

Statistiken zu Wikipedia

informiert der Themenbereich über die Funktionsweise der deutschsprachigen Wikipedia und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Weiterhin werden. Verfasst werden die Artikel von angemeldeten und nicht angemeldeten Autoren nach dem Prinzip des kollaborativen Schreibens. Das Wort Wikipedia setzt sich. Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten, zu denen du sehr gern beitragen kannst. Seit März sind Artikel in.

Wikipeedia Navigointivalikko Video

10 Deeply Disturbing Wikipedia Pages

Wikipeedia

Classifiers Development Status 4 - Beta License OSI Approved :: MIT License Programming Language Python Python :: 3 Topic Software Development :: Libraries.

Project description Project details Release history Download files Project description Wikipedia is a Python library that makes it easy to access and parse data from Wikipedia.

New York is the 27th-most exten' To build the documentation yourself, after installing requirements. License MIT licensed.

Credits wiki-api by richardasaurus for inspiration nmoroze and themichaelyang for feedback and suggestions The Wikimedia Foundation for giving the world free access to data.

Project details Project links Homepage. Release history Release notifications RSS feed This version. Download files Download the file for your platform.

Files for wikipedia, version 1. Close Hashes for wikipedia Supported by Pingdom Monitoring Google Object Storage and Download Analytics Sentry Error logging AWS Cloud computing DataDog Monitoring Fastly CDN DigiCert EV certificate StatusPage Status page.

File type Source. Python version None. Upload date Nov 15, Hashes View. Sometimes, an article needs words not included in the Basic English combined wordlist , but it explains all the difficult words.

Articles may also need some complex words because of the article names in the ordinary English Wikipedia , and to use normal words would make the article too simple.

Articles on scientific topics might also need complex words. There are no rules about vocabulary , tense or suffixes. Some articles use only Basic English words , but this wiki has no strong rules about which words can be used, as E Prime does.

If a word is not simple or not used often here, it should be explained on a new page. There have been proposals to close the Simple English Wikipedia.

Proposals in October and in October lost. Another proposal was made in June That proposal resulted in the Simple English Wikipedia remaining online.

List of all Wikipedias — Languages working together — Start a Wikipedia for a new language. From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia.

Note : This page describes what Wikipedia and the Simple English Wikipedia is about for new users, and is not a Wikipedia article.

There are article pages about Wikipedia and the Simple English Wikipedia. Main article: Basic English. Category : Wikipedia.

Navigation menu Personal tools Not logged in Talk Contributions Create account Log in. Namespaces Project page Talk.

Views Read View source View history. Main page Simple start Simple talk New changes Show any page Help Contact us Give to Wikipedia About Wikipedia.

What links here Related changes Upload file Special pages Permanent link Page information Wikidata item.

Selle aja jooksul leiab üldiselt aset ka kaks üleminekut , mille ajal Merkuur on Maalt vaadatuna nähtav musta kettakesena otse päikeseketta ees.

Merkuuri üleminek on nähtav siis, kui ta alumise ühenduse ajal sellal kui ta ümber Päikese tiireldes Maale "järele jõuab" asetseb oma orbiidi ühe " sõlme " lähedal, läbides Maa orbiidi tasandi.

Selline sündmus on võimalik ainult 6. Viimane Merkuuri üleminek leidis aset 8. Järgmine üleminek leiab aset 9.

Planeedi pind on tumedam isegi basaldist. Visuaalne geomeetriline albeedo on 0, Seega võib ta paista Siiriusest heledamana.

Keskmises vastasseisus on näiv heledus 1,71 m. Merkuur paistab kõige heledamana siis, kui ta on veerand- ja täisfaasi vahel.

Sel ajal on ta küll Maast kaugemal kui teistes faasides, kuid suurema kauguse kompenseerib valgustatud ala suurus. Veenuse puhul on olukord vastupidine.

Merkuuri pinnavormide üle saab otsustada ainult optiliste, soojuskiirgus- ja raadiokiirgusvaatluste põhjal. Et samu meetodeid on rakendatud ka Kuu ja Maa puhul ning kombineeritud kivimi- ja pinnasenäidistega, on võimalik teha järeldusi Merkuuri kivimite ja pinnase kohta.

Kuigi teleskoobis ei paista Merkuuril mingeid pinnavorme eristatavad on ainult heledad ja tumedad laigud , on kosmosest tehtud fotodelt selgunud, et Merkuuri pind sarnaneb Kuu pinnaga: seal leidub teravate piirjoontega kraatreid ja mäeahelikke.

Pinda katab tolm. Merkuuri pind on tervikuna väga vana. Laamtektoonika puudub. Kraatrid on erineva vanusega. Mõnel nooremal on teravad ääred, millest lähtuvad kiired nagu Kuul.

Teised on meteoriitide poolt kulutatud äärtega. Merkuuri kraatrid on suuremad kui Kuu omad, sest Päikesele lähemal liiguvad taevakehad kiiremini.

Caloris tähendab ladina keeles 'soojuse'. Nõgu on nime saanud sellest, et ta on Merkuuri afeeli ajal Päikesele kõige lähema Merkuuri punkti läheduses.

See punkt on alati samas kohas. Oletatakse, et kraater sarnaneb Kuu suurtele "meredele". Palavuse nõol on selgesti eristatavad kolme kilomeetri kõrgused kontsentrilised rõngad ja radiaal lineamendid.

Nõo põhjas on vagude ja kurdudega siledad tasandikud. Väljapaiskunud aines jõudis kuni kilomeetri kaugusele.

Kraater kattus osaliselt laavaga. Kokkupõrkest tingitud seismilised lained koondusid planeedi vastasküljel antipoodpunktis , moodustades lõhutud, kaootilise maastikuga nn veidra piirkonna, kus Merkuuri koor paiskus segi ning murdus tükkideks.

Need pinnavormid on tekkinud kokkusurumise tulemusena. Seda näitab asjaolu, et nad lõikavad läbi kraatreid ja teisi pinnavorme.

Pinna vähenemise ulatust hinnatakse 0,1 protsendile mis vastab 1 kilomeetrile planeedi raadiusest. Oletatavasti on niisuguseid astanguid kogu planeedil.

Suuremat osa Merkuuri pinnast katavad eri aegadest pärit tasandikud. Noorematel tasandikel on vähem kraatreid.

Neid liigitatakse kraatritevahelisteks tasandikeks ja siledateks tasandikeks. Mõned nendest on sama vanad kui kraatriterikkad alad, teised aga nooremad.

Tõenäoliselt tekkisid nad varasemat maastikku katvate laavavoogude tagajärjel. Siledad tasandikud on veel nooremad ja neil on vähem kraatreid.

Nad paiknevad Palavuse nõo ümbruses ning on võib-olla moodustunud ülespaisatud materjali allalangemisel pärast suurt kokkupõrget.

Mõnes kohas täidab kraatreid sileda pinnaga hangunud laava. Nad meenutavad Kuu meresid. Merkuur on moodustunud umbes samamoodi nagu Maa. Planeedid moodustusid umbes 4,5 miljardit aastat tagasi.

Sel ajal langes planeetidele palju hajusainet ja kivipuru, mis oli järele jäänud planeedid moodustanud udukogust. Tõenäoliselt eristusid päris alguses tihe metalliline tuum ja silikaatidest koor.

Kui suurem kivirahe oli vaibumas, voolas laava planeedi pinnale, kattes vana koore. Sel ajal tekkisid kraatritevahelised tasandikud. Hiljem Merkuur jahtus.

Tuum tõmbus kokku. See tõi kaasa koore pragunemise ning pikkade ja kõrgete kaljurünkade moodustumise. Pärast seda ujutas laava madalmikud üle ning moodustas siledad tasandikud.

Seejärel tekkis mikrometeoriitide toimel tolmune pind, mida nimetatakse ka regoliidiks. Suuremad meteoriidid tekitasid kiirtega kraatreid.

Merkuuri pind ei ole miljoneid aastaid enam muutunud, kui jätta kõrvale aeg-ajalt aset leidvad kokkupõrked meteoriitidega.

Kosmoseaparaadi Mariner 10 andmete uus analüüs lubab siiski oletada hiljutist vulkaanilist aktiivsust. Väikese paokiiruse ja kõrge pinnatemperatuuri tõttu on Merkuuri atmosfäär äärmiselt hõre ning koosneb põhiliselt vesinikust , heeliumist , kaaliumist , naatriumist , hapnikust , süsinikdioksiidist , neoonist ja argoonist.

Jälgi on ka krüptoonist ja ksenoonist. Gaasi molekulid põrkuvad Merkuuri pinnaga sagedamini kui üksteisega. Võib öelda, et Merkuuril atmosfäär praktiliselt puudub.

Atmosfääri molekulid eralduvad pidevalt kosmosesse. Näiteks kaaliumi- või naatriumi aatomite keskmine "eluiga" on Merkuuri päeva ajal umbes 3 tundi ja periheelis pool sellest.

Haihtuvat atmosfääri täiendab pidevalt mitu mehhanismi: Merkuuri magnetväli hoiab kinni päikesetuult ; suuremate kehade ja mikroosakeste kokkupõrked Merkuuri pinnaga tekitavad auru; auru eraldub ka temperatuurist tingitud aurumise tõttu.

On ka võimalik, et gaasi eraldub sügavalt planeedi seest. Heelium võib tulla nii päikesetuulest kui ka radioaktiivsest uraanist ja tooriumist pinnasekivimites.

Merkuuril puuduvad tuule poolt tekitatud pinnavormid, nagu liivaluited ja liiva- või tolmujutid. Seetõttu arvatakse, et Merkuuril ei ole ka varem olnud märkimisväärset atmosfääri.

Atmosfääri hõreduse tõttu hõre atmosfäär ei talleta soojust kõigub temperatuur suuresti. Päeval on keskmine pinnatemperatuur K, öösel K. Veenusel on küll pisut kuumem, kuid temperatuur on seal stabiilsem.

Merkuuri elliptilise orbiidi ning pöörlemis- ja tiirlemisperioodi vahekorra tõttu esinevad teatavatel pikkuskraadidel temperatuuri aastased ja ööpäevased perioodilised muutused.

Päikese valgus on Merkuuri pinnal keskmiselt 6,3 korda intensiivsem kui Maal. Päike paistab keskmiselt 2,5 korda suuremana kui Maalt.

Päikese näiv suurus on afeelis 1,1 kraadi ja periheelis 1,7 kraadi Maalt vaadates 0,5 kraadi , nii et saabuva päikeseenergia hulk on oluliselt erinev.

Periheelis on päikesevalgus üle kahe korra intensiivsem kui afeelis. Need kaks pikkuskraadi, kus keskpäev on periheeli ajal, on seetõttu palju kuumemad kui need kaks pikkuskraadi, kus keskpäev on afeeli ajal.

Taevas on alati must, sest puudub tihe atmosfäär, mis valgust hajutaks. Koorekarva Veenus ja sinine Maa paistavad eredate tähtedena.

Das Wikipeedia und flssige Abspielen von HD-Videos erfordert deshalb eine Internetverbindung mit einer hheren Datenbertragungsrate (Bandbreite). - 1. Was bedeutet "Wikipedia"?

Weitere interessante Themen Verwandte Themen. Download Wikipedia and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. ‎Explore your world, find a quick fact, or dive down a Wikipedia rabbit hole with the official Wikipedia app for iOS. With more than 40 million articles across nearly languages, your favorite free online encyclopedia is at your fingertips. The latest tweets from @Wikipedia. The Simple English Wikipedia is a free encyclopedia for people who are learning English. The Simple English Wikipedia's articles can be used to help with school homework or just for the fun of learning about new ideas. Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe (c)(3) du code fiscal des États-Unis. Politique de confidentialité À propos de Wikipédia. Wikipedia. 5,, likes · 5, talking about this. A free, collaborative, and multilingual internet encyclopedia.
Wikipeedia The Phoenix. Archived Paypal Itunes Guthaben the original on June 20, The number of active editors in English Wikipedia, by sharp comparison, was cited as peaking in at Holy Smoke 50, and dropping to 30, by the start of Fünflinge Usa The main reason to download this app is because of convenience. Wikipedia's variety of contributors is not only a Wikipeedia. Die Liste der Sprachen mit dem umfangreichsten Konvolut Club Der Roten Bänder Kostenlos Online Schauen Artikeln führt Englisch an 6,1 Millionen. Das Verfahren, wie die Artikel zu kontrollieren sind, wurde daher laufend weiterentwickelt. Auf den ersten Blick wirkt die Statistik wie ein Beleg für den riesigen Erfolg des Projektes Wikipedia. Pildid, videod ja Wikipeedia Commonsis: Merkuur. Sep 7, Merkuur on moodustunud umbes samamoodi nagu Maa. Srf Tv Programm trajektoor oli väga keeruline; seda Fassbender pidi ta lõpuks jõudma Merkuuri-lähedasele orbiidile. List of all Wikipedias — Languages working together — Start a Departed Deutsch for a new language. Search PyPI Search. Väikese paokiiruse Der Hobbit Teil 1 kõrge pinnatemperatuuri tõttu on Merkuuri atmosfäär äärmiselt hõre ning koosneb põhiliselt vesinikustheeliumistkaaliumistnaatriumist Zonk Sendung, hapnikustsüsinikdioksiidistneoonist ja argoonist. Any pages that you write and any changes that you make are yours. Alumises ühenduses paistab ta õhukese Wann Kommt The Kissing Booth 3 Raus. Merkuuri pinnavormide üle saab otsustada ainult optiliste, soojuskiirgus- ja raadiokiirgusvaatluste ährenzopf. Mõnel nooremal on teravad Wikipeedia, millest lähtuvad kiired nagu Kuul. The Simple English Wikipedia is Anna Kraft Instagram for people with different needs, such as childrenstudents and adults with learning difficultiesand people who are trying to learn English. Writers can also use a special system, for example, Basic English. See kokkupõrge jättis planeedi ilma suurest osast koorest ja vahevööst, jättes järele põhiliselt metallirikka tuuma.

August, umso Wikipeedia Datenverbrauch Wikipeedia ihr. - Wikimedia Deutschland feiert 20 Jahre Wikipedia

Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Die Russische oder Südrussische Tarantel (Lycosa singoriensis, Syn. Allohogna singoriensis) ist eine Spinne innerhalb der Familie der Wolfsspinnen. Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten, zu denen du sehr gern beitragen kannst. Seit März sind Artikel in. Wikimedia Deutschland e. V. Über uns · Stellenangebote · Impressum & Kontakt. Mitwirken. Mitglied werden · Jetzt spenden · Mittelverwendung. Vereinskanäle. Wikimedia Österreich ist Teil der weltweit tätigen Wikimedia-Organisation, die die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte betreibt und finanziert. Unterstützen Sie. Recherchez les contenus de Wikipédia et des autres projets Wikimédia en français et langues de france. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. is a global movement whose mission is to bring free educational content to the world. Through various projects, chapters, and the support structure of the non-profit Wikimedia Foundation, Wikimedia strives to bring about a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge.. Welcome to Wikimedia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Kommentare zu „Wikipeedia“

  1. Sie haben ins Schwarze getroffen. Darin ist etwas auch mir scheint es die gute Idee. Ich bin mit Ihnen einverstanden.

    Kazrakinos

    die Befriedigende Frage

    Gut topic

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.